Dierenkliniek Driemere 079 - 316 54 66
Dierenkliniek Rokkeveen 079 - 361 07 07

Wat bieden wij?

Onze diensten en behandelingen

Wat bieden wij?

Onze diensten en behandelingen

Binnen onze dierenkliniek blijven wij ons ontwikkelen door het volgen van cursussen en het regelmatig investeren in nieuwe apparatuur. U kunt er dus zeker van zijn dat in samenspraak met u, de liefhebbende eigenaar, uw dier bij ons de behandeling krijgt die hij verdient.

 • Bloeddrukmeting
 • Echo
 • Intensieve opname
 • Kijkoperatie / laparoscopie
 • Lasertherapie
 • Ontlastingsonderzoek
 • Röntgen
 • Tandheelkunde
 • Titerbepaling / vaccinatie op maat
 • Urineonderzoek

Bloeddrukmeting

In onze praktijk maken wij gebruik van een HDO (High Definition Oscillometrisch) bloeddrukmeter. Dit apparaat meet zowel de onder-, midden- en bovendruk. Bloeddrukmeting is van belang in verschillende gevallen. Bij oudere honden en katten komen aandoeningen voor die een verhoogde bloeddruk veroorzaken. Ook kan het zijn dat de conditie van een ziek dier door een hoge of lage bloeddruk negatief beïnvloed wordt.

Wanneer wordt een bloeddrukmeting gedaan?

 • Routinematig bij oudere katten (ouder dan 10 jaar)
 • Bij aandoeningen zoals nierfalen, diabetes mellitus, cushing, hartfalen en hyperthyreoïdie
 • Verschijnselen zoals plotseling gezichtsverlies, verkleuring van de iris, veel drinken en veel plassen of bij verminderde uithoudingsvermogen.

Het is bij een bloeddrukmeting van groot belang dat het dier zo weinig mogelijk stress ervaart. We proberen een situatie te creëren waarin het dier rustig samen met zijn baasje kan zitten en zo weinig mogelijk witte jassen of blaffende honden in de buurt heeft.

Echo

Met behulp van een echoapparaat kan gekeken worden naar organen en zacht weefsel bij een dier. Het dier moet hiervoor op een groot kussen op zijn rug liggen en de buik moet gedeeltelijk geschoren worden. Een echografisch onderzoek is in principe niet pijnlijk. Het dier hoeft er doorgaans niet voor onder narcose. Soms vindt het dier het niet zo prettig om op de rug te liggen, maar in de regel worden ze na enkele minuten wel rustig.

​In onze kliniek wordt echografie toegepast bij:

 • Vaststellen van de drachtigheid. Vanaf 25 dagen na de dekking is middels een drachtigheidsecho te zien of de hond of kat drachtig is.
 • Diagnostiek bij inwendige problemen. Via een buikecho kunnen inwendige organen zoals de nieren, lever, milt en blaas, darmen en baarmoeder goed bekeken worden. Afwijkende stuctuur van de organen, ontstekingen en tumoren kunnen zo met een buikecho opgespoord worden. Ook blaasstenen worden goed zichtbaar.
 • Punctie onder echogeleiding. Regelmatig komt het voor dat de blaas aangeprikt wordt onder echogeleiding om te onderzoeken of er een bacteriële infectie in de blaas is. Ook kan er, als er een dikte in de buik wordt gevonden, middels een punctie onder echogeleiding cellen afgenomen worden die voor verder microscopisch onderzoek kunnen worden gebruikt.​

Intensieve opname

Zieke dieren hebben soms zoveel zorg nodig dat ze niet thuis kunnen verblijven, of dat de situatie thuis zodanig is dat de zorg niet goed gegeven kan worden.

In onze praktijk bieden wij de mogelijkheid voor opname. We hebben speciale hokken waar kleine of grote huisdieren in kunnen verblijven en de nodige intensieve zorg kunnen krijgen. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Medicatie die toegediend wordt via een infuuspomp
 • Dwangvoeding, eventueel via een neuszonde
 • Intensieve observatie
 • Verblijf in een verwarmde bench of in de couveuse
 • Toedienen van extra zuurstof

Het kan zo zijn dat uw dier ook 's nachts in de opname moet blijven, en dat hij of zij 's avonds en 's nachts gecontroleerd moet worden. Ook bieden wij de mogelijkheid om dieren in quarantaine te plaatsen.

Kijkoperatie / laparoscopie

Met een kijkoperatie (laparoscopie) wordt een ingreep bedoeld waarbij via een kleine snede (5mm)  een camera in het lichaam wordt gebracht. Vervolgens kunnen organen of de binnenkant van gewrichten op een beeldscherm gezien worden. Met behulp van kleine instrumenten, die eveneens via een kleine snede in het lichaam ingebracht worden, worden chirurgische ingrepen uitgevoerd.

Laparascopie heeft vele voordelen ten opzichte van reguliere operatie waarbij een grotere snede gemaakt wordt om het operatiegebied open te leggen:

 • Zeer kleine wondjes, dus veel minder napijn.
 • Beter overzicht op het operatiegebied
 • Minder kans op bevuiling en infectie van het operatiegebied
 • Minder litteken vorming
 • Minder kans op (na)bloedingen
 • Sneller herstel

In onze kliniek worden de volgende ingrepen middels een kijkoperatie uitgevoerd:

Laparoscopische sterilisatie: sinds 2012 steriliseren wij teven het liefst via laparoscopie. Slechts twee kleine sneden is genoeg om de ingreep uit te kunnen voeren. We hebben er in de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan, en het behoort inmiddels tot de standaardoperaties in onze kliniek.

Castratie van een reu met een binnenbal: bij sommige reuen blijft één teelbal in de buik zitten. Dit geeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van tumoren op latere leeftijd. Het verwijderen van deze zogenaamde binnenbal is via een reguliere operatie een zware en soms riskante ingreep. Met gebruik van laparoscopie is deze ingreep een stuk sneller en gemakkelijker uit te voeren, met minder risico's voor de hond.

​Preventieve gastropexie: een maagtorsie (maagkanteling) is een acute levensbedreigende situatie, waarbij door gasvorming én kanteling de maag in- en uitgang wordt afgeknepen. Bij sommige (grotere) hondenrassen is de kans op een maagtorsie groter dan gemiddeld. Er kan dan voor gekozen worden om de maag preventief vast te zetten. Hierdoor wordt een eventuele acute levensbedreigende situatie bij de hond voorkomen. Gastropexie kan in combinatie met een laparoscopische operatie uitgevoerd worden.

Lasertherapie

Hoe werkt laser

De K-laser geeft verschillende golflengtes aan licht. Deze lichtbundel dringt door het weefsel heen en stimuleert op celniveau de energieproductie en transport van zuurstof, bouwstoffen en afvalstoffen. Laserlicht stimuleert eveneens het lymfesysteem waardoor vochtophoping en oedeem afneemt. Door deze stimulatie van processen op celniveau (photobiomodulatie) wordt het herstellend vermogen van het weefsel vergroot, het genezingsproces versneld en pijnklachten zullen afnemen.

Behandelingen met een laserapparaat zijn wel bekend uit de fysiotherapie. Het K-laser apparaat dat door onze kliniek gebruikt wordt is een nieuw soort laser die met veel krachtigere (effectievere) laserstalen werkt.

Hoe wordt lasertherapie toegepast bij huisdieren

Bij huisdieren is in de eerste plaats van belang dat door de behandelend dierenarts goed onderzoek naar de klachten en problemen van uw huisdier wordt gedaan. Uw dierenarts zal in overleg met u een gedegen behandelplan opstellen. Lasertherapie kan daar een onderdeel van uitmaken.

Afhankelijk van de klacht, het dier en het behandeldoel zal bepaald worden hoeveel behandelingen nodig zijn. Meestal is dit drie tot acht behandelingen. Uw dierenarts zal samen met u een behandelschema maken.

Voordelen van laserbehandeling

 • Krachtig ontstekingsremmende werking
 • Pijnloos, weinig belastend voor het dier
 • Snelle wondgenezing
 • Snel herstel van beschadigd weefsel/botbreuken
 • Afname van pijnklachten
 • Verbetering van bloedcirculatie
 • Afname van zwelling en oedeem
 • Korte behandeltijd
 • Verhoging van de kwaliteit van leven

Nadelen/gevaren

Aan bijna alle krachtig werkende therapieën zitten ook gevaren. Zo ook aan de laser. Met name het netvlies is niet bestand tegen laserstralen, dus bescherming met een speciale laserbril is noodzakelijk. Ook diegenen die zich in het directe zicht van de laser bevinden moeten hun ogen beschermen. Aangezien laserlicht de cellen activeert is het niet raadzaam tumoren te bestralen met laserlicht. Wanneer op deze punten gelet wordt, is laserbehandeling een veilige therapie.

Wat ervaart uw dier

Lasertherapie is weinig belastend voor uw huisdier. Uw dier hoeft niet onder narcose of sedatie. Bij de behandeling met de K-laser hoeft uw huisdier geen medicatie te krijgen. De laserbehandeling is pijnloos. Soms kan lasertherapie een licht warmtegevoel of lichte tinteling geven. In de meeste gevallen worden dieren rustig van de behandeling.

Verlichting van de klachten is bij uw huisdier soms al na 24 uur te bemerken.

Bij welke klachten werkt lasertherapie

Lasertherapie kan bij vele klachten en problemen ingezet worden. Hieronder worden de meest voorkomende klachten genoemd:

 • Gewrichtsaandoeningen
 • Tussenschijfaandoeningen / rugproblemen
 • Artrose
 • Fracturen
 • Kneuzingen, hematomen (bloeduitstortingen)
 • Acute en chronische peesletsels
 • Spierverrekkingen
 • Slijmbeursontsteking
 • Ontstekingen van het mondslijmvlies en tandvlees
 • Anaalklierontstekingen
 • Blaasontsteking
 • Fistels bij de anus
 • Hotspots
 • Oppervlakkige huidletsels (wonden, zweren, zweren)
 • Abcessen
 • Genezing van chirurgische wonden/nabehandeling bij operaties
 • Likgranulomen
 • Maagdarmklachten
 • Oorontsteking
 • Niesziekte
 • Leggers

Mocht u na het lezen van deze informatie denken dat lasertherapie iets voor uw huisdier kan zijn, bel dan gerust met onze praktijk of maak online een afspraak voor een intakegesprek.

Ontlastingsonderzoek

In de darmen van onze huisdieren kunnen verschillende parasieten huishouden. Met het blote oog zijn deze niet altijd te zien. Zowel bij de hond als de kat kunnen er verschillende verschijnselen optreden. Zo zien wij regelmatig honden en katten met diarree door de aanwezigheid van parasieten. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de besmetting voor mensen. Sommige darmparasieten kunnen namelijk van dier op mens overgaan!

Zonder verschijnselen

​Bij pups en kittens is het van groot belang om regelmatig te ontwormen. Hiervoor is een speciaal schema ontwikkeld. Pups en kittens hebben eerder last van een besmetting en de gevolgen kunnen voor een klein diertje zeer ernstig zijn. Daarom geldt voor pups en kittens beter voorkomen dan genezen!

​Bij de volwassen hond of kat is het mogelijk om een ontlastingsonderzoek uit te voeren. De assistentes van Dierenkliniek Driemere zijn getraind om door middel van microscopisch onderzoek een besmetting met parasieten te diagnosticeren. Door het ontlastingsonderzoek voorkomen wij het onnodig ontwormen van de dieren. Wij adviseren om vier maal per jaar een ontlastingsonderzoek te laten uit voeren, dit op de normale tijdstippen wanneer anders standaad ontwormd zou worden.

​Met verschijnselen

​Als uw dier verschijnselen heeft die bij een parasitaire besmetting passen, kunnen wij u vragen om ontlasting van uw dier te verzamelen. Meestal zal dit van drie dagen achter elkaar zijn. Wij kunnen dan een microscopisch onderzoek en/of een sneltest uitvoeren. Hiermee kunnen we snel de diagnose stellen en de juiste behandeling starten.​

Röntgen

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van digitale röntgenapparatuur. Op een röntgenfoto zijn afwijkingen aan de botten te zien. Maar ook afwijkende structuren in hart, longen en buikholte zijn te zien. Het grote voordeel van digitale röntgen is dat wij na het maken van de foto deze op de computer kunnen bewerken. Het contast of de kleur kan worden aangepast. In tegenstelling tot niet-digitale röngen kunnen digitale röntgenfoto's snel en beter geïnterpreteerd worden, en is het minder vaak nodig de foto overnieuw te maken. Dit is weer minder belastend voor het dier.

Indien mogelijk maken wij de röntgenfoto graag bij het wakkere dier. U kunt in dit geval wachten terwijl wij de foto maken. Wanneer het dier dit niet toelaat, maken wij de röntgenfoto onder lichte narcose. U brengt dan het dier op de dag van de afspraak voor opname. Uw dier blijft na het maken van de foto bij ons in de opname om uit te slapen van de narcose. Als uw dier weer goed wakker is mag hij of zij weer mee naar huis.

Na het maken van de röntgenfoto kunnen de dierenartsen deze gelijk beoordelen en kan de juiste behandeling worden ingesteld. Gemaakte foto's kunnen in het geval van een verwijzing gemaild worden naar de specialist, of op een cd gebrand worden.

Tandheelkunde

Tandheelkunde is bij honden en katten nog vaak een onder geschoven kindje. Daar zijn wij van Dierenkliniek Driemere - Rokkeveen het niet mee eens. 

Een gezond gebit is ook voor dieren erg belangrijk. Toch komen gebitsproblemen zeer vaak voor. Dieren met een ongezond gebit worden vaak zelf verder ook ongezond. De bacteriën en chronische pijnklachten ondergraven zonder dat de eigenaar het doorheeft vaak de gezondheid en wel bevinden van het dier. Het verlies van gebitselementen leidt tot een verandering in het aangezicht van uw dier kwijlen en moeilijkheden bij het eten en daarmee ondervoeding en weigeren van voedsel.

Onze klinieken beschikken over een complete tandheelkundige unit, dentale digitale röntgen en uitgebreide veilige bewaakte narcose opties.

​Periodentale ziekte begint met verkleuring van het gebit. Deze “plaque” neemt toe en wordt tandsteen. Tandsteen is een enorme bron van bacteriën en vuiligheid. Het zorgt voor chronische pijn (kiespijn), ontstekingen aan het tandvlees en aan de wortels van de elementen. De bacteriën kunnen vervolgens makkelijk in de bloedbaan terechtkomen en zo elders in het lichaam (hartkleppen, nieren, lever, gewrichten) ook ontstekingsprocessen veroorzaken. Op zich is dat al erg genoeg, maar het zal ook onderliggende ziektes aanzienlijk compliceren.

Signalen van gebitsproblemen:

 • Slechte adem
 • Rood geïrriteerd tandvlees
 • Verkleuring van de tanden
 • Zichtbaar tandsteen op het gebit
 • Verminderde eetlust
 • Pijnlijk kauwen, kraken bij het kauwen
 • Overmatig speekselen
 • Verlies van tanden en/of kiezen
 • Over de bek wrijven met de poten
 • Zwelling onder het oog
 • Uitvloeiing uit de neus (bloed/pus)

Preventie van gebitsproblemen:

Gebitsproblemen voorkomen is natuurlijk het beste, het makkelijkst, maar ook kostentechnisch gunstig. Wij controleren bij vrijwel elk bezoek het gebit van uw huisdier. Maar u kunt dit ook zelf regelmatig doen. Andere dingen die u kunt doen zijn:

 • Tanden poetsen:
  Dit is de beste manier om het gebit van uw huisdier te onderhouden. Wij kunnen u hierin gemakkelijk advies geven en het een keertje demonstreren. Er zijn speciale tandenborstels voor honden en katten. Ook zijn er speciale, smakelijke, tandenpasta’s. Begin al op jonge leeftijd met het poetsten van de tanden zodat uw hond of kat er aan kan wennen. U kunt ook met bijvoorbeeld een gaasje om uw vinger het gebit poetsen. Begin te poetsen met smeerworst in plaats van tandpasta, zo kunt u uw huisdier makkelijk laten wennen.
 • Kauwstaven: 
  Dental sticks hebben alleen zin als er uitvoerig op gekauwd wordt gedurende minimaal een kwartier. Hap slik weg is dus niet geschikt.
 • Dieet: 
  Het is beter voor het gebit om een droogvoer te geven in tegenstelling tot blikvoer, vers vlees als er goed op gekauwd moet worden kan ook. Er zijn speciale diëten op de markt die het gebit extra verzorgen, deze hebben over het algemeen een grotere brok die de kiezen als het ware schoon schuren bij het kauwen. Deze diëten verkopen wij in de praktijk en zijn over het algemeen alleen bij dierenartsen te verkrijgen.
 • Professionele gebitsreiniging: 
  We reinigen het gebit met een ultrasoonscaler en daarna wordt het gebit volledig gepolijst. Dit gebeurd onder een lichte anesthesie (roesje). Uiteraard nemen wij onze strenge anesthesieprotocollen hiervoor in acht. Voorafgaand aan de ingreep krijgt u een informatiebrief thuisgestuurd en wordt het een en ander nog met u doorgenomen. Stel vooral veel vragen. Wij vinden het belangrijk dat alles voor u duidelijk.

Titerbepaling / vaccinatie op maat

Een titerbepaling is een bloedtest waarmee kan worden aangetoond of een dier (nog) voldoende bescherming heeft tegen bepaalde ziektes. Aan de hand van de uitslag van een titerbepaling kan dan besloten worden of dit dier wel of niet voor deze specifieke ziekte een vaccinatie moet hebben. Want alleen wanneer er onvoldoende bescherming is, is de vaccinatie noodzakelijk. Door het afnemen van een titerbepaling wordt vaccineren maatwerk. Onnodig vaccineren (met mogelijk onwenselijke effecten) is hiermee verleden tijd.

Een titerbepaling wordt door de dierenarts gedaan door het afnemen van een klein beetje bloed van het dier. Vervolgens wordt door een laboratoriumonderzoek gekeken naar de antistoffen tegen bepaalde ziektes. Dit onderzoekje wordt bij ons in de kliniek uitgevoerd en duurt ongeveer 30 minuten. Meestal kan dus al op dezelfde dag vastgesteld worden voor welke ziekte uw hond nog voldoende bescherming heeft, en welke vaccinatie(s) wél gegeven moeten worden.

Titerbepaling kan alleen gedaan worden tegen een deel van de de ziektes die via de grote cocktail geënt worden. In onderstaand schema wordt weergegeven voor welke ziekte een titerbepaling wel of niet uitgevoerd kan worden.

Parvo Wel
Besmettelijke leverziekte Wel
Hondenziekte Wel
Leptospirose (ziekte van Weil) Niet
Rabïes Niet
Kennelhoest Niet

Er blijft dus wel altijd een jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil nodig, echter afhankelijk van de titerbepaling kan het aantal ziektes waartegen gevaccineerd wordt nog worden uitgebreid. 

Urineonderzoek

In de praktijk bieden wij de mogelijkheid tot urineonderzoek. Dit kan nodig zijn als uw huisdier klachten vertoond, maar ook als routine-controle.

In het geval van een routinecontrole moet u denken aan oudere dieren (hond ouder dan acht jaar, kat ouder dan twaalf jaar). Door bijvoorbeeld eens per jaar de urine te laten checken kunnen wij eerder achter mogelijke ouderdomsproblemen zoals slecht functionerende nieren of suikerziekte komen. Een vroegtijdig ingezette behandeling kan schade aan de organen beperken en voor een langer en gezonder leven van uw huisdier zorgen.

As uw dier klachten vertoond van veel drinken of veel plassen, op vreemde plaatsen plassen, urine met een afwijkende kleur heeft op pijnuitingen bij het plassen heeft wordt u vaak gevraagd om wat urine in te leveren. Wij kunnen hiermee onderzoeken of er misschien sprake is van bijvoorbeeld een blaasontsteking of blaasgruis. Als er suiker in de urine aanwezig is kunnen wij vervolgens bloedonderzoek uitvoeren om suikerziekte aan te tonen.

Urine opvangen

​Wanneer u gevraagd wordt om urine van uw huisdier op te vangen is het belangrijk om de ochtendurine op te vangen. Bij honden is dit de eerste plas die zij bij het uitlaten in de ochtend doen. Katten kunnen bijvoorbeeld de nacht opgesloten worden bij de kattenbak. Om urine op te vangen kunt u dan speciale kattenbakvulling gebruiken die de urine niet absorbeert, zodat u het de volgende dag met een spuitje of pipetje uit de kattenbak kunt halen. In de praktijk hebben wij hiervoor speciale producten in huis. De assistente kan u hiermee verder helpen.